APOMA - Výčepní zařízení, výčepní technika, chlazení, pípy, stojany, naražeče a vše pro Vaši příjemnou konzumaci piva a vína

víno
montáž výčepních zařízení na víno

Při montáži výčepu na víno je oproti zařízení na pivo rozdíl následující:

Hnacím plynem je vždy dusík - N2
Pro zajištění chuťových vlastností vína a zamezení oxidace je dusík optimálním plynem, který se používá již při výrobě a zpracování vína. Skladování vína pod dusíkem umožňuje snížit použití chemických činidel, jako oxidu siřičitého nebo kyseliny askorbové. Rovněž při stáčení vína do lahví je používán dusík k vytěsnění obsahu kyslíku v lahvi těsně před uzavřením.

Výčepní kohouty používáme plastové nebo celonerezové
Protože při výčepu vína a limonád se jedná o velice agresivní prostředí, zabraňujeme erozi kohoutů použitím odolnějších materiálů. Zároveň zde odpadá potřeba regulace průtoku kompenzátorem a tak nejvhodnější jsou kohouty plnoprůtokové, kde nedochází k čeření a průtok je čistý bez omezení.

Výčep na víno nemusí být chlazený
Je na zvážení provozovatele, zda bude chtít bílá vína chladit či nikoli. Pokud se jedná o prodej "přes ulici" s větším podílem zákazníku pro následnou konzumaci, nebo přímo o vinný šenk, doporučujeme temperovat bílá vína průtokovým chlazením. Tím se počet potenciálních zákazníků pravděpodobně rozšíří.


Náklady na samotnou montáž jsou závislé na rozsahu a požitých komponentech.
Proto je třeba každý návrh posuzovat samostatně.
Další potřebné informace naleznete na našich stránkách v části
- výčepní zařízení
- technické plyny
- služby